Αρχείο Κωστή Παλαμά

Τίτλος

Αρχείο Κωστή Παλαμά

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Kostis Palamas Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Το τμήμα του αρχείου Παλαμά που ανήκει στο ΕΛΙΑ αποτελείται από έναν φάκελο (ο οποίος υποδιαιρείται σε οκτώ υποφακέλους) και έχει δύο κυρίως προελεύσεις. Το μεγαλύτερο μέρος του (εκτός από τον υποφάκελο 1.2.) αγοράστηκε από το ΕΛΙΑ από ανιψιό του Κ. Παλαμά που δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή. Το τμήμα αυτό φαίνεται να συνδέεται περισσότερο με τη Ναυσικά Παλαμά: βρίσκουμε μεταφράσεις της, διορθώσεις με το δικό της χέρι ή και εκ των υστέρων σχόλια και επεξηγήσεις των τεκμηρίων. Από το τμήμα αυτό, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει μικρό τετράδιο του Παλαμά με ένδειξη «Τραγουδάκια», που περιλαμβάνει ποιήματα των ετών 1878-1880. Από τα δεκαοκτώ ποιήματα τα έντεκα δεν ταυτίστηκαν με δημοσιευμένα. Αταύτιστα επίσης παραμένουν δύο ποιήματα από την ενότητα χειρογράφων 1882-1889 και ένα τρίτο που έχει προστεθεί το 1929. Στο ίδιο τμήμα σώζεται ολόκληρο το χειρόγραφο του Τάφου (1898) σε μορφή που προοριζόταν για το τυπογραφείο. Υπάρχουν επίσης χειρόγραφα ποιημάτων 1901-1934, ποιήματα σε δακτυλόγραφη και έντυπη μορφή (αποκόμματα, μονόφυλλα), χειρόγραφα μεταφράσεων που περιλαμβάνονται στα Δυο Τραγούδια από τα ξένα (1925) και στην Ξανατονισμένη μουσική (1930), μεταφράσεις ποιημάτων του Παλαμά στη γαλλική. Περιέχονται επίσης χειρόγραφα κριτικών άρθρων ενώ από τα προσωπικά τεκμήρια αποκαλυπτικό είναι ένα σημειωματάριο του 1879-1881 και ένα ευρετήριο όπου καθημερινές σημειώσεις του 1933-35 καταχωρίζονται αλφαβητικά. Η αλληλογραφία περιλαμβάνει επιστολές του Παλαμά προς τη Ναυσικά, σχέδια επιστολών προς ποικίλους αποδέκτες, επιστολές προς τον Παλαμά από σημαντικούς αποστολείς όπως ο Βαλαωρίτης, ο Βενιζέλος, ο Γαβριηλίδης, ο Dieterich, ο Δροσίνης, o Ξενόπουλος, ο Πορφύρας, ενώ ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες για την ιστορία της κριτικής είναι οι επιστολές του Μαβίλη. Υπάρχουν επίσης επιστολές προς τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας από τις οποίες ξεχωρίζει επιστολή του Μ. Μητσάκη προς τη Μαρία Παλαμά και του Α.Σικελιανού προς τη Ναυσικά Παλαμά. Πολύτιμο είναι το περιεχόμενο του υποφακέλου 1.2. που έχει διαφορετική προέλευση, αλλά τοποθετήθηκε ταξινομικά μετά τον υποφάκελο 1.1. που επίσης περιλαμβάνει ποίηση. Ο υποφάκελος αποτελείται από τα αυτόγραφα των ποιημάτων που απηύθυνε ο Παλαμάς στη Στέλλα Διαλέτη από το 1928 ως το 1935, καθώς και από μεταφράσεις και δημοσιεύματα σχετικά με τα τεκμήρια του υποφακέλου. Να σημειωθεί εδώ ότι η αλληλογραφία του Παλαμά με τη Στέλλα Διαλέτη έχει εκδοθεί από το Ίδρυμα Κωστή Παλαμά με τη φιλολογική επιμέλεια του Φώτη Δημητρακόπουλου.

Θέματα

Νεοελληνική λογοτεχνία, Λογοτεχνία, Ποίηση, Λογοτεχνική κριτική, Μετάφραση, Γλωσσικό ζήτημα

Τελευταία τροποποίηση

2020-05-31 21:42:27

Μέγεθος

1 φάκελος

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Γαλλικά

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : χειρόγραφα

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Κείμενο : ταχυδρομικά δελτάρια

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Κωστής Παλαμάς

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Το τμήμα του αρχείου Παλαμά που ανήκει στο ΕΛΙΑ αποτελείται από έναν φάκελο και έχει δύο κυρίως προελεύσεις. Το μεγαλύτερο μέρος του (εκτός από τον υποφάκελο 1.2.) αγοράστηκε από το ΕΛΙΑ από ανιψιό του Κ. Παλαμά που δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή. Ο υποφάκελος 1.2 αποτελείται από τα ποιήματα που απηύθυνε ο Παλαμάς στη Στέλλα Διαλέτη από το 1928 ως το 1935. Τα χειρόγραφα αγόρασε το 1965 ο ιστορικός και συνδημιουργός του ΕΛΙΑ Δημήτρης Πόρτολος από τον παλαιοπώλη Μάνο Ζαχαράκη αντί 15.000 δρχ. Ο Μάνος Ζαχαράκης τα είχε αποκτήσει από την οικογένεια Διαλέτη ως αντίτιμο επίπλων και οικοσκευής.

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Παρίσι 48.85341, 2.3488
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1878 έως: 1937

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα