Τμήμα Παραστατικών Τεχνών και Μουσικής ΕΛΙΑ

Όνομα

Τμήμα Παραστατικών Τεχνών και Μουσικής ΕΛΙΑ

Διεθνής ονομασία

ELIA Performing Arts and Music Documents Department

Υπάγεται σε

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

URL

http://www.elia.org.gr/pages.fds?pagecode=02.07&langid=1&pageid=290

Email

pamcollection@elia.org.gr

Τηλέφωνο

2103211149

Ονομασία

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο - Αγίου Ανδρέου 4

Διεύθυνση

Αγίου Ανδρέου 4, 1ο όροφος

Πόλη

Αθήνα

Χώρα

Ελλάδα

Ταχυδρομικός Κώδικας

10556

Περιφέρεια

Αττική