Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "Δήμητρα" (πρώην ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε)

Όνομα

Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "Δήμητρα" (πρώην ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε)

Υπάγεται σε

URL

http://www.elgo.gr/

Νομική μορφή

ΝΠΙΔ (Δημοσίου)

Τελευταία τροποποίηση

2015-09-18 10:31:10

Email

agrocert@otenet.gr

Τηλέφωνο

2108231277

Ονομασία

Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "Δήμητρα" (πρώην ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε)

Διεύθυνση

Πατησίων και Άνδρου 1

Πόλη

Αθήνα

Χώρα

Ελλάδα

Ταχυδρομικός Κώδικας

11257

Περιφέρεια

Αττική

Περιφερειακό Διαμέρισμα

Κεντρικού Τομέα Αθηνών