Αρχαιολογικό Μουσείο Θυρρείου

Όνομα

Αρχαιολογικό Μουσείο Θυρρείου

Διεθνής ονομασία

Archaeological Museum of Thyrreion

Υπάγεται σε

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος

URL

http://odysseus.culture.gr/h/1/gh1510.jsp?obj_id=3316, https://efaaitl.gr/

Νομική μορφή

Ελληνικό Δημόσιο

Email

efaait@culture.gr, ovikatou@culture.gr

Τηλέφωνο

2643071209

Ονομασία

Αρχαιολογικό Μουσείο Θυρρείου

Διεύθυνση

Θύρρειο

Πόλη

Βόνιτσα

Χώρα

Ελλάδα

Περιφέρεια

Στερεά Ελλάδα

Περιφερειακό Διαμέρισμα

Αιτωλοακαρνανίας