Αρχαιολογικό Μουσείο Θέρμου

Όνομα

Αρχαιολογικό Μουσείο Θέρμου

Διεθνής ονομασία

Archaeological Museum of Thermos

Υπάγεται σε

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος

URL

http://odysseus.culture.gr/h/1/gh151.jsp?obj_id=7092, https://efaaitl.gr/

Νομική μορφή

Ελληνικό Δημόσιο

Email

efaait@culture.gr, ovikatou@culture.gr

Τηλέφωνο

2644023336

Ονομασία

Αρχαιολογικό Μουσείο Θέρμου

Διεύθυνση

Αρχαίος Θέρμος

Πόλη

Θέρμο

Χώρα

Ελλάδα

Περιφέρεια

Στερεά Ελλάδα

Περιφερειακό Διαμέρισμα

Αιτωλοακαρνανίας