Ψηφιακό Μουσείο "Γεώργιος Ιακωβίδης"

Όνομα

Ψηφιακό Μουσείο "Γεώργιος Ιακωβίδης"

Διεθνής ονομασία

George Jakobides Digital Museum

Υπάγεται σε

Κοιράνια

URL

http://www.jakobides-digital-museum.gr/

Νομική μορφή

Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία

Τελευταία τροποποίηση

2015-10-21 13:24:07

Email

info@jakobides-digital-museum.gr,idrimapapadimitriou@nikopapafoundation.com

Τηλέφωνο

2253051128(&φ),2106234286,21062342869,2106234288(φ)

Ονομασία

Ψηφιακό Μουσείο "Γεώργιος Ιακωβίδης"

Διεύθυνση

Χύδηρα

Χώρα

Ελλάδα

Ταχυδρομικός Κώδικας

81103

Νησί

Λέσβος

Περιφέρεια

Βόρειο Αιγαίο

Περιφερειακό Διαμέρισμα

Λέσβος