Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού

Όνομα

Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού

Διεθνής ονομασία

Naval History Department

Υπάγεται σε

Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ)

URL

www.yin.mil.gr

Νομική μορφή

ΝΠΔΔ

Email

yin_webmaster@navy.mil.gr

Τηλέφωνο

2103484286, 2103484234 (φ)

Ονομασία

Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού

Διεύθυνση

Μαρκόνι 20

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Βοτανικός

Χώρα

Ελλάδα

Ταχυδρομικός Κώδικας

10447

Περιφέρεια

Αττική