Δρυάδες- Ανώνυμη Εταιρεία Υποδομών Αγροτικού και Εναλλακτικού Τουρισμού

Όνομα

Δρυάδες- Ανώνυμη Εταιρεία Υποδομών Αγροτικού και Εναλλακτικού Τουρισμού

Διεθνής ονομασία

Dryades- Anonymi Etaireia Ypodomon Agrotikou kai Enallaktikou Tourismou

Υπάγεται σε

URL

Νομική μορφή

Ανώνυμος Εταιρία

Email

info@dryades-arcadia.gr, drya45@otenet.gr

Τηλέφωνο

2796029019