Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Όνομα

Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Διεθνής ονομασία

Department of Philology, University of Peloponnese

Υπάγεται σε

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

URL

http://kalamata.uop.gr/~litd/

Νομική μορφή

ΝΠΔΔ

Email

phil-secr@uop.gr

Τηλέφωνο

2721065115,2721065102,2721065106

Ονομασία

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου-Τμήμα Φιλολογίας

Διεύθυνση

Ανατολικό Κέντρο-Παλαιό Στρατόπεδο

Πόλη

Καλαμάτα

Περιοχή

Παλαιό Στρατόπεδο

Χώρα

Ελλάδα

Ταχυδρομικός Κώδικας

24100

Περιφέρεια

Πελοπόννησος

Περιφερειακό Διαμέρισμα

Μεσσηνίας