Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΕΚΠΑ

Όνομα

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΕΚΠΑ

Υπάγεται σε

Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ

URL

http://www.arch.uoa.gr

Νομική μορφή

ΝΠΔΔ

Email

eirkats@arch.uoa.gr

Τηλέφωνο

2107277970

Ονομασία

ΕΚΠΑ-Φιλοσοφική Σχολή

Διεύθυνση

Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Ζωγράφου

Χώρα

Ελλάδα

Ταχυδρομικός Κώδικας

15784