Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Όνομα

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Διεθνής ονομασία

Cultural Technology and Communication (DCTC), University of the Aegean

Υπάγεται σε

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

URL

http://www.ct.aegean.gr/

Email

secr@ct.aegean.gr

Τηλέφωνο

2251036600,2251036602,2251036608

Ονομασία

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Διεύθυνση

Τ.Π.Τ.Ε, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου

Πόλη

Μυτιλήνη

Χώρα

Ελλάδα

Ταχυδρομικός Κώδικας

81100

Νησί

Λέσβος

Περιφέρεια

Βόρειο Αιγαίο

Περιφερειακό Διαμέρισμα

Λέσβος