Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα

Όνομα

Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα

Υπάγεται σε

Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

URL

http://www.greeklanguage.gr/

Email

centre@komvos.edu.gr

Τηλέφωνο

2310459101, 2310459107(φ)

Ονομασία

Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Διεύθυνση

Καραμαούνα 1 – Πλατεία Σκρα

Πόλη

Καλαμαριά

Χώρα

Ελλάδα

Ταχυδρομικός Κώδικας

55132

Περιφέρεια

Κεντρική Μακεδονία

Περιφερειακό Διαμέρισμα

Θεσσαλονίκης