Αρχαιολογικό Μουσείο Αγρινίου

Όνομα

Αρχαιολογικό Μουσείο Αγρινίου

Διεθνής ονομασία

Archaeological Museum of Agrinion

Υπάγεται σε

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος

URL

http://odysseus.culture.gr/h/1/gh155.jsp?obj_id=3253, https://efaaitl.gr/

Νομική μορφή

Ελληνικό Δημόσιο

Email

efaait@culture.gr, ovikatou@culture.gr

Τηλέφωνο

2641027377

Ονομασία

Αρχαιολογικό Μουσείο Αγρινίου

Διεύθυνση

 Ν. Διαμαντή 1-2

Πόλη

Αγρίνιο

Χώρα

Ελλάδα

Ταχυδρομικός Κώδικας

30100

Περιφέρεια

Δυτική Ελλάδα

Περιφερειακό Διαμέρισμα

Αιτωλοακαρνανίας