Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας Ακαδημίας Αθηνών (ΚΕΕΦ)

Όνομα

Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας Ακαδημίας Αθηνών (ΚΕΕΦ)

Υπάγεται σε

Ακαδημία Αθηνών

URL

http://www.academyofathens.gr/el/research/centers/philosophy

Νομική μορφή

ΝΠΔΔ

Email

marproto@academyofathens.gr

Τηλέφωνο

2103664625, 2103664624(f)

Ονομασία

Ακαδημία Αθηνών - κτίριο Αναγνωστοπούλου

Διεύθυνση

Αναγνωστοπούλου 14 και Ηρακλείτου

Πόλη

Αθήνα

Χώρα

Ελλάδα

Ταχυδρομικός Κώδικας

10673