Αρχαιολογικό Μουσείο Σικυώνας

Όνομα

Αρχαιολογικό Μουσείο Σικυώνας

Διεθνής ονομασία

Archaeological Museum of Sikyon

Υπάγεται σε

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας

URL

http://www.yppo.gr/1/g1540.jsp?obj_id=2731

Νομική μορφή

ΝΠΔΔ

Email

efakor@culture.gr, pkasimi@culture.gr

Τηλέφωνο

2741032630, 2741032631(φ)(εφορείας)

Ονομασία

Αρχαιολογικό Μουσείο Σικυώνας

Διεύθυνση

Σικυώνας

Περιοχή

Σικυώνας

Χώρα

Ελλάδα

Ταχυδρομικός Κώδικας

20200

Περιφέρεια

Πελοπόννησος

Περιφερειακό Διαμέρισμα

Κορινθίας