Αρχαιολογικό Μουσείο Πόρου

Όνομα

Αρχαιολογικό Μουσείο Πόρου

Διεθνής ονομασία

Archaeological Museum of Poros

Υπάγεται σε

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων

URL

http://odysseus.culture.gr/h/1/gh151.jsp?obj_id=3494

Email

efadyat@culture.gr, schrisoulaki@culture.gr

Τηλέφωνο

2104590700, 2104180921(φαξ Εφορείας), 2298023276, 2298023276(φ Μουσείου)

Ονομασία

Αρχαιολογικό Μουσείο Πόρου

Διεύθυνση

Πλατεία Κορυζή

Πόλη

Πόρος

Χώρα

Ελλάδα

Ταχυδρομικός Κώδικας

18020

Νησί

Πόρος

Περιφέρεια

Αττική

Περιφερειακό Διαμέρισμα

Νήσων