Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης

Όνομα

Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης

Διεθνής ονομασία

Archaeological Museum of Nikopolis

Υπάγεται σε

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας

URL

http://odysseus.culture.gr/h/1/gh151.jsp?obj_id=3309

Νομική μορφή

ΝΠΔΔ

Email

efapre@culture.gr, griginos@culture.gr

Τηλέφωνο

2682089890, 2682089891(φ)(εφορείας), 2682089892, 2682089893(φ)(μουσείου)

Ονομασία

Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης

Διεύθυνση

3o χλμ. Εθν. οδού Πρέβεζας - Ιωαννίνων

Πόλη

Νικόπολη

Χώρα

Ελλάδα

Ταχυδρομικός Κώδικας

48100

Περιφέρεια

Ηπείρος

Περιφερειακό Διαμέρισμα

Πρέβεζας