Αρχαιολογικό Μουσείο Λευκάδας

Όνομα

Αρχαιολογικό Μουσείο Λευκάδας

Διεθνής ονομασία

Archaeological Museum of Lefkada

Υπάγεται σε

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος

URL

http://odysseus.culture.gr/h/1/gh152.jsp?obj_id=3307, https://efaaitl.gr/

Νομική μορφή

Ελληνικό Δημόσιο

Email

efaait@culture.gr, ovikatou@culture.gr

Τηλέφωνο

2645021635, 2645029056

Ονομασία

Αρχαιολογικό Μουσείο Λευκάδας

Διεύθυνση

Α. Σικελιανού και Ν. Σβορώνου

Πόλη

Λευκάδα

Χώρα

Ελλάδα

Ταχυδρομικός Κώδικας

31100

Νησί

Λευκάδα

Περιφέρεια

Ιόνιοι Νήσοι

Περιφερειακό Διαμέρισμα

Λευκάδας