Αρχαιολογικό Μουσείο Καρδίτσας

Όνομα

Αρχαιολογικό Μουσείο Καρδίτσας

Διεθνής ονομασία

Archaeological Museum of Karditsa

Υπάγεται σε

Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας

URL

http://odysseus.culture.gr/h/1/gh151.jsp?obj_id=16561, http://ldepka.culture.gr/?page_id=2

Νομική μορφή

Ελληνικό Δημόσιο

Email

efakar@culture.gr, mvaiopoulou@culture.gr, amk@culture.gr

Τηλέφωνο

2441061564, 2421061565(φ)(εφορείας), 2441025219(μουσείου)

Ονομασία

Αρχαιολογικό Μουσείο Καρδίτσας

Διεύθυνση

Λαχανά 1 και Τζέλλα

Πόλη

Καρδίτσα

Χώρα

Ελλάδα

Ταχυδρομικός Κώδικας

43100

Περιφέρεια

Θεσσαλία

Περιφερειακό Διαμέρισμα

Τρικάλων