Αρχαιολογικό Μουσείο Ισθμίας

Όνομα

Αρχαιολογικό Μουσείο Ισθμίας

Διεθνής ονομασία

Archaeological Museum of Isthmia

Υπάγεται σε

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας

URL

http://odysseus.culture.gr/h/1/gh151.jsp?obj_id=3377

Νομική μορφή

ΝΠΔΔ

Email

efakor@culture.gr, pkasimi@culture.gr

Τηλέφωνο

2741032630, 2741032631(φ)(εφορείας), 2741037244(μουσείου)

Ονομασία

Αρχαιολογικό Μουσείο Ισθμίας

Διεύθυνση

Κυρά-Βρύση Ισθμίας

Περιοχή

Ισθμίας

Χώρα

Ελλάδα

Ταχυδρομικός Κώδικας

20100

Περιφέρεια

Πελοπόννησος

Περιφερειακό Διαμέρισμα

Κορινθίας