Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχαίας (Ρωμαϊκής) Αγοράς Θεσσαλονίκης

Όνομα

Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχαίας (Ρωμαϊκής) Αγοράς Θεσσαλονίκης

Διεθνής ονομασία

Archaeological Museum of Ancient (Roman) Forum, Thessaloniki

Υπάγεται σε

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης

URL

http://odysseus.culture.gr/h/1/gh151.jsp?obj_id=19243

Νομική μορφή

Ελληνικό Δημόσιο

Email

efapoth@culture.gr, gskiadaresis@culture.gr

Τηλέφωνο

2313310400, 2310221266

Ονομασία

Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχαίας (Ρωμαϊκής) Αγοράς Θεσσαλονίκης

Διεύθυνση

Οδοί Ολύμπου και Φιλίππου

Πόλη

Θεσσαλονίκη

Χώρα

Ελλάδα

Ταχυδρομικός Κώδικας

54646

Περιφέρεια

Κεντρική Μακεδονία

Περιφερειακό Διαμέρισμα

Θεσσαλονίκης