Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας

Όνομα

Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας

Διεθνής ονομασία

Archaeological Museum of Arta

Υπάγεται σε

Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας

URL

http://odysseus.culture.gr/h/1/gh151.jsp?obj_id=3288, http://efaart.gr/portfolio/mouseio-artas/

Νομική μορφή

Ελληνικό Δημόσιο

Email

efaart@culture.gr, vpapadopoulou@culture.gr

Τηλέφωνο

2681024636, 2681024637 (φ)(εφορείας), 2681021191, 2681071700(μουσείου)

Ονομασία

Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας

Διεύθυνση

Περιοχή Τρίγωνο

Πόλη

Άρτα

Χώρα

Ελλάδα

Ταχυδρομικός Κώδικας

47100

Περιφέρεια

Ηπείρος

Περιφερειακό Διαμέρισμα

Άρτας