Αρχαιολογικό Μουσείο Άμφισσας

Όνομα

Αρχαιολογικό Μουσείο Άμφισσας

Διεθνής ονομασία

Amfissa Archaeological Museum

Υπάγεται σε

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος

URL

http://odysseus.culture.gr/h/1/gh151.jsp?obj_id=3417

Νομική μορφή

Ελληνικό Δημόσιο

Email

efafok@culture.gr, apsalti@culture.gr

Τηλέφωνο

2265082313, 2265082346, 2265082966(φ)

Ονομασία

Αρχαιολογικό Μουσείο Άμφισσας

Διεύθυνση

Οδός Κεχαγιά

Πόλη

Άμφισσα

Χώρα

Ελλάδα

Ταχυδρομικός Κώδικας

33100

Περιφέρεια

Στερεά Ελλάδα

Περιφερειακό Διαμέρισμα

Φωκίδας