Αρχαιολογική Συλλογή Τρικάλων

Όνομα

Αρχαιολογική Συλλογή Τρικάλων

Διεθνής ονομασία

Archaeological Museum of Trikala

Υπάγεται σε

Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων

URL

http://www.yppo.gr/1/g1540.jsp?obj_id=2728

Νομική μορφή

ΝΠΔΔ

Email

efatri@culture.gr, kmantzana@culture.gr