Συλλογές Χαρτών

Τίτλος Φορέας
Συλλογή Χαρτών Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών
Συλλογή Χαρτών Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων - Βιβλιοθήκη & Κέντρο Τεκμηρίωσης
Συλλογή Χαρτών Μουσείο Ναυτικής Παράδοσης
Συλλογή Χαρτών Γενναδείου Βιβλιοθήκης Γεννάδειος Βιβλιοθήκη
Τζαννετής Σοφοκλής (Βούρλα Σµύρνης 1907 - Αθήνα 2001) Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)
Το Ρουμανικό Αρχείο Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου - Άγιο Όρος
Τοπογραφικά διαγράμματα & χάρτες (Κ285) Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) - Κεντρική Υπηρεσία
Χάρτες Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων (ΒΒ)
Χάρτες Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)
Χάρτες Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης
Χάρτες της Μικρασίας και της γηγενούς Ελλάδος Βιβλιοθήκη Εστίας Νέας Σμύρνης
Χάρτης Άργους (Κ17γ_4) Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) - Κεντρική Υπηρεσία
Χάρτης της Ρώμης (K56ζ_9) Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) - Κεντρική Υπηρεσία
Χαρτογραφική συλλογή Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών ΕΙΕ
Χαρτοθήκη Εργαστήριο Ιστορίας Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας