Συλλογές

Τίτλος Φορέας
Αντώνης Μπριλλάκης (Χανιά 1924 - Αθήνα 1995) Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)
Αντώνης Φλούντζης (Αιτωλικό 1906 - Αθήνα 1998) Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)
Από το γλωσσικό ιδίωμα των Μεγάρων στο γλωσσικό ιδίωμα της Παλαιάς Αθήνας Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων
Απόβασις εις Σμύρνην 1919 (Κ109η) Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) - Κεντρική Υπηρεσία
Απογευματινή Κωνσταντινουπόλεως (εφημερίδα) Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Ιστορικών Αρχείων - ΕΚΠΑ
Αποθετήριο Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα (SearchCulture) Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
Αποθετήριο Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων – Βάση δεδομένων ψηφιοποιημένων αντικειμένων (SearchCulture) Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων
Αργυροχοΐα Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού
Αργυροχρυσοχοΐα Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
Αριστεία (περιόδου Όθωνος) Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) - Κεντρική Υπηρεσία
Αριστεία (περιόδου Όθωνος) (ψηφιακή συλλογή) Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) - Κεντρική Υπηρεσία
Αριστοµένης Ρόµπος Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)
Αριστοφάνης Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού Ακαδημίας Αθηνών (KEINE)
Αρκάδιον Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού Ακαδημίας Αθηνών (KEINE)
Αρμονία Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού Ακαδημίας Αθηνών (KEINE)