Συλλογές

Τίτλος Φορέας
Αρχειακές Συλλογές ΑΠΘ (ψηφιακή συλλογή) Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΑΠΘ
Αρχειακές συλλογές Γαλλίας Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού Ακαδημίας Αθηνών (KEINE)
Αρχειακές συλλογές Η.Π.Α. Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού Ακαδημίας Αθηνών (KEINE)
Αρχειακές συλλογές Ηνωμένου Βασιλείου Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού Ακαδημίας Αθηνών (KEINE)
Αρχειακό Υλικό Μουσείο Τμήματος Οδοντιατρικής ΕΚΠΑ
Αρχειακό Υλικό Εργαστήριο Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχειακό Υλικό (ψηφιακή συλλογή) Μουσείο Τμήματος Οδοντιατρικής ΕΚΠΑ
Αρχειακό Υλικό Εβραϊκών Κοινοτήτων Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος
Αρχείο Thomas Hewett Waterman Γεννάδειος Βιβλιοθήκη
Αρχείο οικογένειας Μπάρλου Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)
Αρχείο "Διάφορα" Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»
Αρχείο 12ου Συντάγματος Εθνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού (Ε.Λ.Α.Σ.) Πελοποννήσου Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)
Αρχείο 6ου Γυμνασίου Αρρένων Αθηνών Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)
Αρχείο Antony Μπέρτζου Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)
Αρχείο Armao Bolton Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)