Συλλογές

Τίτλος Φορέας
Αρχειακό Υλικό Εβραϊκών Κοινοτήτων Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος
Αρχείο Thomas Hewett Waterman Γεννάδειος Βιβλιοθήκη
Αρχείο οικογένειας Μπάρλου Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)
Αρχείο "Διάφορα" Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»
Αρχείο 12ου Συντάγματος Εθνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού (Ε.Λ.Α.Σ.) Πελοποννήσου Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)
Αρχείο 6ου Γυμνασίου Αρρένων Αθηνών Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)
Αρχείο Antony Μπέρτζου Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)
Αρχείο Armao Bolton Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)
Αρχείο Bayard Stockton Γεννάδειος Βιβλιοθήκη
Αρχείο Bert Hodge Hill Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)
Αρχείο David Balfour Γεννάδειος Βιβλιοθήκη
Αρχείο Dimitrino & Co Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)
Αρχείο Fernand Vivier Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)
Αρχείο Frank Choisy Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)
Αρχείο Fred Boissonnas Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)