Συλλογές

Τίτλος Φορέας
Το Σπίτι Του Σκίτσου Το Σπίτι του Σκίτσου
Το Τιμόνι Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού Ακαδημίας Αθηνών (KEINE)
Τοπικός Τύπος (εφημερίδες-περιοδικά) Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης
Τουρισμός Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)
Τουρκικά έγγραφα (Κ1γ) Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) - Κεντρική Υπηρεσία
Τράπεζα Πληροφοριών Βυζαντινής Ιστορίας Τομέας Βυζαντινών Ερευνών
Τριδιαλεκτικό Λεξικό Διαλέκτων Μικράς Ασίας_AMIGRE Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων
Τύπος και Εφήμερα Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)
Υγεία Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)
Υδροβιολογική Συλλογή Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας
Υλικά Φορέων Ίδρυμα Γληνού
Ύπατη Αρμοστεία Σμύρνης Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)
Υποθηκοφυλακεία Καλού Χωριού Και Καινούριου Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)
Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)
Υπουργείο Σιδηροδρόμων και Αυτοκινήτων Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)