Συλλογές

Τίτλος Φορέας
Συλλογή Μακεδονικής Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητας/ Λ.Ε.Μ.Μ.-Θ (ψηφιακή συλλογή) Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας - Θράκης
Συλλογή Μάντακα Ιωάννη (ψηφιακή συλλογή) Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΑΠΘ
Συλλογή Μαρτυριών ΕΡΤ: Εθνική Αντίσταση Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)
Συλλογή Μέλπως Μερλιέ Μουσικό Λαογραφικό Αρχείο
Συλλογή μεταλλικών πινακίδων με παροιμίες και γνωμικά Μουσείο Παιδείας
Συλλογή Μεταμφιέσεων Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων - Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη
Συλλογή Μήτρου Γρίβα Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού Ακαδημίας Αθηνών (KEINE)
Συλλογή μικροταινιών Staatskanzelei Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού Ακαδημίας Αθηνών (KEINE)
Συλλογή μικροταινιών από The National Archives (UK) Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού Ακαδημίας Αθηνών (KEINE)
Συλλογή μικροταινιών από The Royal Archives Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού Ακαδημίας Αθηνών (KEINE)
Συλλογή μικροταινιών από τα Archives du Ministère des Affaires Etrangères, Nantes Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού Ακαδημίας Αθηνών (KEINE)
Συλλογή μικροταινιών από τα Archives du Ministère des Affaires Etrangères, Paris Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού Ακαδημίας Αθηνών (KEINE)
Συλλογή μικροταινιών από τα Archives Nationales Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού Ακαδημίας Αθηνών (KEINE)
Συλλογή μικροταινιών από τα National Archives, USA Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού Ακαδημίας Αθηνών (KEINE)
Συλλογή μικροταινιών από τα Αρχεία Ιωάννη Κωλέττη Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού Ακαδημίας Αθηνών (KEINE)