Συλλογές

Τίτλος Φορέας
Χάρτες Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)
Χάρτες Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης
Χάρτες της Μικρασίας και της γηγενούς Ελλάδος Βιβλιοθήκη Εστίας Νέας Σμύρνης
Χαρτοθήκη Ιστορικό Αρχείο ΙΜΧΑ
Χαρτοθήκη (Ψηφιακή συλλογή) Ιστορικό Αρχείο ΙΜΧΑ
Χειρόγραφα Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης
Χειρόγραφα Λαογραφίας Λαογραφικό Μουσείο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Χειρόγραφα της Μηλιωτικής Σχολής "Ψυχής Άκος" Δημόσια Βιβλιοθήκη Μηλεών Πηλίου
Χειρόγραφα του Ιωάννη Βηλαρά (1771-1823) Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού Ακαδημίας Αθηνών (KEMNE)
Χειρόγραφα των Γ.Α.Κ. Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) - Κεντρική Υπηρεσία
Χειρόγραφο Αρχείο του Συλλόγου «Ανατολή» Βιβλιοθήκη Εστίας Νέας Σμύρνης
Χειρόγραφος Νομοκάνων Μανουήλ Μαλαξού Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου Ακαδημίας Αθηνών (ΚΕΙΕΔ)
Χρονάκη Ζώγια (Βέροια 1943-) Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)
Χρονικά των Ανασκαφών Online Βρετανική Σχολή Αθηνών
Ψηφιακά Αποθετήρια Μουσείων και Αρχείων της Βρετανικής Σχολής Αθηνών. Μουσείο Αθηνών Βρετανική Σχολή Αθηνών