Συλλογές

Τίτλος Φορέας
Συλλογή Alec Scouffi Γεννάδειος Βιβλιοθήκη
Συλλογή AMIGRE Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων
Συλλογή CD/DVD Κέντρο Μελέτης Παραδοσιακών Χορών "Κύκλος"
Συλλογή Damian Mac­Con Uladh Εταιρεία Μελέτης της Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας
Συλλογή David Richard Morier Γεννάδειος Βιβλιοθήκη
Συλλογή Gobineau Γεννάδειος Βιβλιοθήκη
Συλλογή James Skeene of Rubislaw Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού Ακαδημίας Αθηνών (KEINE)
Συλλογή René Puaux Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων
Συλλογή S.P. Cosmin (Σπυρίδωνος Φωκά-Κοσμετάτου) Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού Ακαδημίας Αθηνών (KEINE)
Συλλογή Theophil Hansen Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού Ακαδημίας Αθηνών (KEINE)
Συλλογή Xρυσών Kοσμημάτων και Aργυρών Σκευών Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
Συλλογή Α. Ιερομνήμωνος Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού Ακαδημίας Αθηνών (KEINE)
Συλλογή Αθανάσιου Δ. Χατζηδήμου Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών
Συλλογή Αθηνάς Γιάνναρου-Νικολάου Εταιρεία Μελέτης της Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας
Συλλογή Αιγυπτιακών Αρχαιοτήτων Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο