Συλλογές

Τίτλος Φορέας
Πανελλήνιος Ένωσις Συντακτών Τύπου Εθνικής Αντιστάσεως 1941-1944 Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις (ψηφιακή συλλογή) Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Παντείου Πανεπιστημίου
Πανεργατικό Κέντρο Αθηνών Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)
Παπαζήσης Βίκτωρ (Αθήνα 1937 – 2009) Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)
Παραδοσιακά Ναυπηγικά Εργαλεία Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Καβάλας
Παραδοσιακά Ναυπηγικά Εργαλεία (ψηφιακή συλλογή) Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Καβάλας
Παράρτημα Αίγινας - Μουσείο Χρήστου Καπράλου ΕΠΜΑΣ Παράρτημα Αίγινας - Μουσείο Χρήστου Καπράλου ΕΠΜΑΣ
Παράρτημα Κέρκυρας ΕΠΜΑΣ Παράρτημα Κέρκυρας ΕΠΜΑΣ
Παράρτημα Ναυπλίου ΕΠΜΑΣ Παράρτημα Ναυπλίου ΕΠΜΑΣ
Παρρησία Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού Ακαδημίας Αθηνών (KEINE)
Πασιθέη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Πατρών
Πάτρας Σύμμικτα Έγγραφα Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)
Πατρίς Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού Ακαδημίας Αθηνών (KEINE)
Πατρίς Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού Ακαδημίας Αθηνών (KEINE)
Πατριωτική Ένωσις Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)