Συλλογές

Esdras Moissis Archive (digital collection)

Ψηφιακές απεικονίσεις υπό κλίμακα τεκμηρίων του αρχείου Εσδρά Μωυσή. Η πρόσβαση στο περιεχόμενό τους είναι δυνατή κατόπιν άδειας.

Gazzeta Ionica- Εφημερίς των Ιονίων

Φύλλα της εφημερίδας που εκδιδόταν στην Κέρκυρα (1813-1824, 1826-1861)

Graphic Arts (digital collection)

Ψηφιακές απεικονίσεις σχεδίων, λιθογραφιών, φωτογραφιών και εκτυπώσεων.

Hidden Children in Occupied Greece (digital collection)

Ψηφιακή απεικονίση του καταλόγου της ομώνυμης περιοδικής έκθεσης.

Jewish Community of Patras - Archive (digital collection)

Ψηφιακές απεικονίσεις των τεκμηρίων του αρχείου της Εβραϊκής Κοινότητας Πατρών.

Jewish Neighbourhoods of Greece (digital collection)

Ψηφιακή απεικονίση του καταλόγου της περιοδικής έκθεσης "Εβραϊκές Γειτονιές της Ελλάδας".

Landscapes

Μέσα από τη μελέτη των πηγών, το έργο επιχειρεί να προσεγγίσει τα τοπία ως εμπειρία, δηλαδή ως δυναμική πολιτισμική κατηγορία, και να διερευνήσει τέτοιου είδους ερωτήματα. Το έργο χρησιμποιεί την πλατφόρμα Omeka 2.2.2.

M. Ardittis Archive (digital collection)

Ψηφιακές απεικονίσεις τεκμηρίων του αρχείου Μ. Αρδίττη.

Malcolm H. Wiener Laboratory Botanical Collection

Διατίθενται δείγματα που αφορά την χλωρίδα του ευρύτερου χώρου της Ανατολικής Μεσογείου με έμφαση στη χλωρίδα της Ελλάδας. Η συλλογή περιλαμβάνει επιμέρους σύνολα φυτικών ανατομικών στοιχείων (σπόροι, φύλα, φυτόλιθοι, απανθρακωμένοι σπόροι και ξύλο.

Malcolm H. Wiener Laboratory Human Osteological Comparative Collection

Partial human skeletons and individual bones for use as comparative material. Includes numerous casts (e.g. human dental development casts, the Arizona State University Dental Anthropology System reference plaques, the Suchey-Brooks pubic symphyseal aging system casts, and the Işcan et al. rib phase casts).

Malcolm H. Wiener Laboratory Petrological/Mineralogical Collection

Διατίθενται δείγματα ορυκτών και πετρωμάτων από την Ελλάδα και γειτονικές χώρες.

Malcolm H. Wiener Laboratory Pigments Collection

Συλλογή Φυσικών Χρωστικών Εργαστηρίου Malcolm H. Wiener.

Malcolm H. Wiener Laboratory Zoological Collection

Διατίθενται δείγματα από σπονδυλωτά και ασπόνδυλα ζώα από την Ελλάδα και τις Η.Π.Α.

Manuscripts (digital collection)

Ψηφιακές απεικονίσεις χειρογράφων από τις συλλογές του μουσείου.

Morphology in language-contact situations: Greek dialects in contact with Turkish and Italian (MORILAN)

Η παρούσα συλλογή έχει ενταχθεί σε μία μορφολογική βάση δεδομένων που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος MORILAN (Aristeia Ι/643), με στόχο την καταγραφή και ανάλυση δάνειων λέξεων που έχουν εισαχθεί στις Νεοελληνικές διαλέκτους από την επαφή με την Ιταλική (διαχυτική γλώσσα) και την Τουρκική (συγκολλητική γλώσσα. Υπεύθυνη Καθηγήτρια Αγγελική Ράλλη. Η λημματογράφηση των λέξεων έγινε με βάση τα μορφολογικά τους χαρακτηριστικά. Η βάση δεδομένων έχει ολοκληρωθεί.