Συλλογές

Αντικείμενα Τηλεπικοινωνιών

Ψηφιοποιημένη εκδοχή της συλλογής αντικειμένων του ΝΟΗΣΙΣ, τα οποία σχετίζονται με τις τηλεπικοινωνίες (τηλέτυπα, ασύρματοι, τηλεφωνητές κλπ).

Αντώνης Μπριλλάκης (Χανιά 1924 - Αθήνα 1995)

Βιογραφικό σηµείωµα Μέλος της ΕΠΟΝ, συνελήφθη και καταδικάστηκε σε θάνατο από τις γερµανικές αρχές κατοχής το 1944, αλλά τελικά οδηγήθηκε στις γερµανικές φυλακές Λάντσµπεργκ, από όπου απελευθερώθηκε το 1945. Γραµµατέας της ΕΠΟΝ Κρήτης και µέλος του Κεντρικού Συµβουλίου, εκτοπίστηκε το 1947 στην Ικαρία και στη συνέχεια στη Μακρόνησο. Μετά την απόλυσή του, το 1950, εργάστηκε για την ανασυγκρότηση της Αριστεράς. Υπήρξε ηγετικό στέλεχος της Ε∆Α (µέλος της ∆ιοικούσας και Εκτελεστικής Επιτροπής και βουλευτής από το 1951 έως το 1964). Στη δικτατορία, ως µέλος του Εθνικού Συµβουλίου του ΠΑΜ, συντόνιζε τις αντιδικτατορικές δραστηριότητες στη ∆υτική Ευρώπη. Μέλος του Γραφείου του ΚΚΕ εσωτερικού, µετά τη διάσπαση. Στη µεταπολίτευση διετέλεσε διευθυντής της εφηµερίδας Αυγή (1976 -1978). Ιδρυτικό στέλεχος της Ελληνικής Αριστεράς (Ε.ΑΡ.), βουλευτής και κοινοβουλευτικός της εκπρόσωπος (1987- 1989). Το 1989 προσχώρησε στη ∆ηµοκρατική Συµπαράταξη και συµµετείχε στις βουλευτικές εκλογές στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Η έκδοση Αντώνης Μπριλλάκης, ∆ιαδροµές και αναζητήσεις της Αριστεράς µετά τον εµφύλιο, Επιλογή κειµένων, Βιογραφικό σχεδίασµα που επιµελήθηκαν ο Ηλίας Νικολακόπουλος και η Ευδοκία Ολυµπίτου στηρίχτηκε σε κείµενα προερχόµενα από το αρχείο. Συνοπτική περιγραφή • Τεκµήρια της πολιτικής διαδροµής και παρουσίας του Αντώνη Μπριλλάκη από τις γραµµές της Ε∆Α (1951-1967), του ΚΚΕ εσωτερικού (1968-1986), της Ε.ΑΡ. (1986-1989), του Συνασπισµού (1988-1990) και της ∆ηµοκρατικής Συµπαράταξης (1990-1992) • Αντιδικτατορικό κίνηµα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό: σηµαντικά τεκµήρια για την οργάνωση του αντιδικτατορικού κινήµατος στο εξωτερικό, την επικοινωνία µε την Ελλάδα, την οργάνωση και τη δράση διαφόρων αντιστασιακών πυρήνων. Κείµενα της συµφωνίας ΠΑΜ - ΠΑΚ, -την οποία υπέγραψε εκ µέρους του ΠΑΜ ο Αντώνης Μπριλλάκης, ως εκπρόσωπός του στο εξωτερικό- οι κοινές ανακοινώσεις των δύο οργανώσεων και η αλληλογραφία Αντώνη Μπριλλάκη και Ανδρέα Παπανδρέου (1968-1972) • Απόψεις στελεχών και µελών της Κ.Ε. του ΚΚΕ και κείµενα του Γραφείου Εσωτερικού της Κ.Ε του Κ.Κ.Ε. για τη διάσπαση του ΚΚΕ (1968) • Αρχείο τύπου των περιόδων 1951-1967, 1975-1992

Αντώνης Φλούντζης (Αιτωλικό 1906 - Αθήνα 1998)

Βιογραφικό σηµείωµα Γιατρός και συγγραφέας, ο Αντ. Φλούντζης συνδέθηκε µε το κοµµουνιστικό κίνηµα από τα φοιτητικά του χρόνια. Συνελήφθη το 1937 από τη δικτατορία του Μεταξά. Από τότε άρχισε µια περίοδος εγκλεισµού και περιπλάνησης σε διάφορα στρατόπεδα -στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στη Γερµανία-, η οποία συνεχίσθηκε στα χρόνια του εµφυλίου και διήρκεσε µε µικρά διαλείµµατα είκοσι τέσσερα χρόνια. Στη διάρκεια της δικτατορίας της 21ης Απριλίου απολύθηκε για λόγους υγείας από το Παρθένι της Λέρου, τον Απρίλιο του 1968. Στη µεταπολίτευση εξέδωσε οκτώ βιβλία επικεντρωµένα στη ζωή στα στρατόπεδα, στις φυλακές και στις εξορίες. Συνοπτική περιγραφή • Προσωπικά έγγραφα: βιογραφικά σηµειώµατα, δικαστικά έγγραφα, πιστοποιητικά, αιτήσεις κ.ά. (1952-1986) • Αλληλογραφία του Αντώνη Φλούντζη από την φυλακή και την εξορία (1952- 1965) • Επεξεργασίες των βιβλίων του Α. Φλούντζη για τη Μακρόνησο, τον Αη Στράτη, τα στρατόπεδα Λάρισας και Τρικάλων κ.ά. – Βιλιοκριτικές και παρουσιάσεις των βιβλίων • Τεκµήρια από την ιατρική δραστηριότητα του Αντώνη Φλούντζη (γνωµατεύσεις, µητρώα ασθενών, έγγραφα συνδικαλιστικών οργανώσεων γιατρών κ.ά.) • Πανελλήνιος Σύλλογος Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης (ΠΣΑΕΑ): ανακοινώσεις, υποµνήµατα και άλλα τεκµήρια του συλλόγου (1984-1992) • Αποκόµµατα ηµερήσιου και περιοδικού τύπου και κείµενα για την Εθνική Αντίσταση και τους πολιτικούς εξόριστους • Χειροποίητα αντικείµενα πολιτικών κρατουµένων και εξορίστων • Φωτογραφίες από φυλακές και εξορίες (Ανάφη, Αη Στράτης, Στρατόπεδο Λάρισας, Ακροναυπλία)

Από το γλωσσικό ιδίωμα των Μεγάρων στο γλωσσικό ιδίωμα της Παλαιάς Αθήνας

Η παρούσα συλλογή προφορικού και γραπτού υλικού δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Από το γλωσσικό ιδίωμα των Μεγάρων στο Γλωσσικό ιδίωμα της Π. Αθήνας» (υπεύθυνη καθ. Αγγελική Ράλλη, κωδικός προγράμματος C612) με χρηματοδότηση του Ιδρύματος Λεβέντη.

Απόβασις εις Σμύρνην 1919 (Κ109η)

Φάκελος υπό τον τίτλο "Απόβασις εις Σμύρνην 1919" περιέχων στοιχεία της Μικρασιατικής εκστρατείας.

Απογευματινή Κωνσταντινουπόλεως (εφημερίδα)

Ψηφιοποιημένα αρχεία της ιστορικής εφημερίδας "Απογευματινή" Κωνσταντινουπόλεως, από το πρώτο έτος έκδοσής της το 1925 έως το 1940. Περιλαμβάνονται φύλλα με διαφημίσεις της εποχής. (Λείπουν τα τεύχη των ετών 1931-1933 και 1937-1938).

Αποθετήριο Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα (SearchCulture)

Το αποθετήριο αποτελείται από τις φωτογραφικές συλλογές των Charles and Janet Morgan, Doreen Canaday Spitzer, Homer A. Thompson, Richard H. Howland, Saul and Gladys Weinberg και το Αρχείο Δημητρίου Καπετανάκη.

Αποθετήριο Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων – Βάση δεδομένων ψηφιοποιημένων αντικειμένων (SearchCulture)

Η διαδικτυακή Πύλη του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης στις ψηφιακές συλλογές και ειδικότερα σε 614 αντικείμενα της μόνιμης έκθεσης κατανεμημένα σε 19 επιμέρους κατηγορίες ανάλογα με το είδος τους (αγγεία – σκεύη, γλυπτά – ανάγλυφα, ψηφιδωτά, επιγραφές, νομίσματα, κοσμήματα – σφραγιδόλιθοι, Άλλο, ειδώλια, μικροτεχνία, πινακίδες – δισκία – σφραγίσματα, όπλα – εργαλεία. Επιπλέον, οκτώ από τις προαναφερόμενες κατηγορίες παρουσιάζουν τα αντικείμενά τους με 3D εφαρμογή). Κάθε αντικείμενο έχει τεκμηριωθεί επιστημονικά και συνοδεύεται από τις πληροφορίες που το αφορούν (στοιχεία προέλευσης, περιγραφή, χρονολόγηση, βιβλιογραφική παραπομπή) και φωτογραφίες ή τη 3D εφαρμογή που δίνει τη διαδραστική δυνατότητα στο χρήστη να περιστρέψει το αντικείμενο. Τέλος ο κόμβος διαθέτει εκπαιδευτικά προγράμματα, ψυχαγωγική πλατφόρμα, πολιτιστικές διαδρομές καθώς και πληροφορίες για τη λειτουργία και τις δράσεις του Μουσείου και της Εφορείας.

Αργυροχοΐα

Η συλλογή αργυροχοΐας του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης περιλαμβάνει περίπου 2.800 αντικείμενα, αποτελώντας μια από τις πιο άρτιες και αξιόλογες μουσειακές συλλογές του είδους της. Εμπλουτισμένη με έργα εκκλησιαστικά και κοσμικά, καλύπτει την αργυροχοϊκή παραγωγή σημαντικών καλλιτεχνικών κέντρων του ελλαδικού χώρου (Συρράκο, Καλαρρύτες, Ιωάννινα, Επτάνησα, Στεμνίτσα, Θράκη, Κρήτη), καθώς και περιοχών όπου υπήρχε ελληνισμός (Μ. Ασία, Πόντος, Κύπρος κ.ά.), από τον 17ο αι. έως τις αρχές του 20ου αι.

Αργυροχρυσοχοΐα

Η συλλογή περιλαμβάνει είδη μικροτεχνίας της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου της περιοχής Σκήτης Βεροίας, του 17ου -18ου αιώνα.

Αριστεία (περιόδου Όθωνος)

Περιέχει διπλώματα (αργυρό, χάλκινο και σιδερένιο), ατομικές και ομαδικές αιτήσεις απονομής, αποφάσεις και διατάγματα απονομής, αποδεικτικά παραλαβής, ενστάσεις, επιστολές ιδιωτών, ονομαστικούς καταλόγους αγωνιστών (πολιτών και στρατιωτικών), πιστοποιητικά και επίσημη αλληλογραφία.

Αριστεία (περιόδου Όθωνος) (ψηφιακή συλλογή)

Περιέχει διπλώματα (αργυρό, χάλκινο και σιδερένιο), ατομικές και ομαδικές αιτήσεις απονομής, αποφάσεις και διατάγματα απονομής, αποδεικτικά παραλαβής, ενστάσεις, επιστολές ιδιωτών, ονομαστικούς καταλόγους αγωνιστών (πολιτών και στρατιωτικών), πιστοποιητικά και επίσημη αλληλογραφία.

Αριστοµένης Ρόµπος

Συνοπτική περιγραφή • Τεκµήρια του Υπουργείου Στρατιωτικών στη Μέση Ανατολή • Εκθέσεις και χφ. σχέδια εκθέσεων για το κίνηµα στη Μέση Ανατολή. Πρακτικά ναυτοδικείων και στρατοδικείων (1942-1944) • Προσωπικά και υπηρεσιακά έγγραφα του στρατοδίκη Αριστοµένη Ρόµπου

Αριστοφάνης

Φύλλα εφημερίδας που εκδιδόταν στην Αθήνα κατά τα έτη 1873-1877, 1880-1888, 1892-1895

Αρκάδιον

Φύλλα εφημερίδας που εκδιδόταν στο Ρέθυμνο τα έτη 1884-1887