Εικαστικόν

Τίτλος

Εικαστικόν

Φορέας

Επικοινωνιακή και Μορφωτική Υπηρεσία Εκκλησίας της Ελλάδος

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Eikastikon (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Τόπος Εικαστικής Δημιουργίας: Χριστιανικά, Μεσαιωνικά, Ζωγραφική, Γλυπτική κ.ά.

Θέματα

Θρησκεία, Αφιερώματα, Χάρτες, Ψηφιδωτά, Χειρόγραφα, Ζωγραφική, Γλυπτική, Εγκαταστάσεις, Κατασκευές, Χαρακτική, Φωτογραφία, Αρχιτεκτονική, Σκίτσα, Σχέδια, Λαϊκή τέχνη, Κριτικές, Παρουσιάσεις,

Μέγεθος

15 Θεματικές κατηγορίες κείμενο(HTML ή PDF) και εικόνα(JPEG) 706 καλλιτέχνες 2.789 στατικές σελίδες(HTML)

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Αγγλικά

Τύπος τεκμηρίων

Ακίνητη Εικόνα : φωτογραφίες

Κείμενο

Τύπος συλλογής

Ψηφιακή

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Περίοδος Από Έως
Βυζαντινή περίοδος
Πρώιμη νεότερη περίοδος 16ος αι. μ.Χ. 18ος αι. μ.χ.
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

URL ψηφιακής συλλογής

Είναι προσβάσιμη μέσω: http://eikastikon.gr/