Αρχείο Ανδρέα Λουριώτη

Τίτλος

Αρχείο Ανδρέα Λουριώτη

Φορέας

Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών ΕΙΕ

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Andreas Louriotis Papers

Περιγραφή

Greek : Το Αρχείο Ανδρέα Λουριώτη (1789-1854) αναφέρεται στη συμμετοχή του Ανδρέα Λουριώτη στην Επιτροπή των Εθνικών δανείων του 1824 και 1825 και σε άλλες δραστηριότητές του στην Ελληνική Επανάσταση. Άλλο μέρος του Αρχείου βρίσκεται στα ΓΑΚ. Δημοσίευση: Πίνακας Αρχείου Α. Λουριώτη. Επιμ. Β. Π. Παναγιωτόπουλος. Αθήνα: Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών [1963]. Ψηφιακή έκδοση της δημοσίευσης υπάρχει στο Αποθετήριο του ΕΙΕ Ήλιος (http://helios-eie.ekt.gr/EIE/handle/10442/14016).

Θέματα

Ιστορία, Ελληνική Επανάσταση, Οικονομική Ιστορία

Μέγεθος

Περίπου 1200 έγγραφα

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Αγγλικά

Γαλλικά

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Κείμενο : εφημερίδες

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Ανδρέας Λουριώτης

Ιδιοκτήτης

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Δωρεά της Χριστίνας Ν. Λουριώτη.

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Ο φορέας έχει τα πλήρη δικαιώματα επί του συνόλου των τεκμηρίων της συλλογής.

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Αγγλία
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1809 έως: 1837

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Διεύθυνση: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Παγκράτι

Χώρα

Ελλάδα