Οθωμανική και Νεότερη Περίοδος

Τίτλος

Οθωμανική και Νεότερη Περίοδος

Φορέας

Ιστορικό Μουσείο Κρήτης

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Ottoman and Μodern Period (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Συλλογή τεκμηρίων της περιόδου οθωμανικής κυριαρχίας στην Κρήτη, χωρισμένη σε δύο ενότητες που αποτυπώνουν την κοσμική και θρησκευτική ζωή της πρώιμης περιόδου και την ανάπτυξη της εθνικής συνείδησης κατά τους νεότερους χρόνους.

Θέματα

Εθνολογία, Ιστορία, Υλικός πολιτισμός, Τοπική Ιστορία, Ιστορία Νεότερου Ελληνισμού, Οθωμανική κυριαρχία, Κοινωνική Ιστορία, Κοινωνική ζωή

Μέγεθος

350 αντικείμενα (όπλα, σημαίες, μετάλλια, σκεύη, γραμματόσημα, μικροαντικείμενα, φωτογραφίες, λιθογραφίες, λίθινες επιγραφές)

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Αγγλικά

Οθωμανικά

Τύπος τεκμηρίων

Φυσικό Αντικείμενο : οπλισμός

Φυσικό Αντικείμενο : σημαίες/λάβαρα

Φυσικό Αντικείμενο : έπιπλα

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Ακίνητη Εικόνα : φωτογραφίες

Ακίνητη Εικόνα : λιθογραφία

Φυσικό Αντικείμενο : μετάλλια

Ακίνητη Εικόνα : γραμματόσημα

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

μέταλλο

ξύλο

χαρτί

φωτογραφικό χαρτί

καμβάς

λίθος

ύφασμα

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης έχει δικαιώματα επί μέρους των τεκμηρίων της συλλογής. Ιδιοκτήτες τεκμηρίων συλλογής: Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών / Ιστορικό Μουσείο Κρήτης και Ελληνικό Δημόσιο (αντικείμενα που έχουν παραχωρηθεί στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης υπό καθεστώς μακροχρόνιου δανεισμού). Η συλλογή διατίθεται με πολλαπλές άδειες.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Υπάρχει δυνατότητα επίσκεψης μόνο της φυσικής συλλογής (on site).

Τόπος Συντεταγμένες
Κρήτη 35.15585, 24.89502
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.
Πρώιμη νεότερη περίοδος 16ος αι. μ.Χ. 18ος αι. μ.χ.

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ιστορικό Μουσείο Κρήτης

Διεύθυνση: Οίκος Α. & Μ. Καλοκαιρινού, Σοφοκλή Βενιζέλου 27

Πόλη

Ηράκλειο

Περιοχή

Κρήτη

Χώρα

Ελλάδα