Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Τέχνη

Τίτλος

Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Τέχνη

Φορέας

Ιστορικό Μουσείο Κρήτης

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Byzantine and post-Byzantine Art (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Δείγματα ζωγραφικής, έργα μικροτεχνίας και τεκμήρια του ιδιωτικού βίου, που αποτυπώνουν τις καλλιτεχνικές εξελίξεις και τα αισθητικά πρότυπα της βυζαντινής και βενετσιάνικης περιόδου στην Κρήτη.

Θέματα

Βυζάντιο, Τέχνη, Ζωγραφική, Υλικός πολιτισμός, Βυζαντινή Τέχνη

Μέγεθος

500 αντικείμενα (φορητές εικόνες, τοιχογραφίες, εκκλησιαστικά σκεύη, άμφια, κοσμήματα, μικροαντικείμενα, χειρόγραφα)

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Ακίνητη Εικόνα : αγιογραφίες

Φυσικό Αντικείμενο : είδη μικροτεχνίας

Φυσικό Αντικείμενο : είδη θρησκευτικής λατρείας

Φυσικό Αντικείμενο : ενδυμασίες

Φυσικό Αντικείμενο : κοσμήματα

Κείμενο : βιβλία

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

ξύλο

μέταλλο

πηλός

ύφασμα

λίθος

νήμα

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης έχει δικαιώματα επί μέρους των τεκμηρίων της συλλογής. Ιδιοκτήτες τεκμηρίων συλλογής: Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών/ Ιστορικό Μουσείο Κρήτης (αντικείμενα που έχουν αποκτηθεί από το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης)και Ελληνικό Δημόσιο (αντικείμενα που έχουν παραχωρηθεί στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης υπό καθεστώς μακροχρόνιου δανεισμού)

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

H συλλογή διατίθεται με πολλαπλές άδειες. Υπάρχει δυνατότητα επίσκεψης μόνο της φυσικής συλλογής (on site).

Τόπος Συντεταγμένες
Κρήτη 35.15585, 24.89502
Περίοδος Από Έως
Βυζαντινή περίοδος
Πρώιμη νεότερη περίοδος 16ος αι. μ.Χ. 18ος αι. μ.χ.

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ιστορικό Μουσείο Κρήτης

Διεύθυνση: Οίκος Α. & Μ. Καλοκαιρινού, Σοφοκλή Βενιζέλου 27

Πόλη

Ηράκλειο

Περιοχή

Κρήτη

Χώρα

Ελλάδα