Γλυπτά

Τίτλος

Γλυπτά

Φορέας

Ιστορικό Μουσείο Κρήτης

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Sculptures (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Συλλογή γλυπτών, επιγραφών, ψηφιδωτών, αναγλύφων οικοσήμων και συμβόλων κοσμικής ή θρησκευτικής εξουσίας, χωρισμένη σε επιμέρους θεματικές ενότητες και με ιδιαίτερες αναφορές στις εθνοτικές κοινότητες της Κρήτης.

Θέματα

Κοινωνική Ιστορία, Υλικός πολιτισμός, Γλυπτική, Αρχιτεκτονική, Αρχαιολογία, Τέχνη

Μέγεθος

400 αντικείμενα

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Ελληνικά, Αρχαία (έως 1453)

Λατινικά

Ιταλικά

Τύπος τεκμηρίων

Φυσικό Αντικείμενο : ανάγλυφα

Φυσικό Αντικείμενο : στήλες

Κείμενο : επιγραφές

Φυσικό Αντικείμενο

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

μάρμαρο

λίθος

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης έχει δικαιώματα επί μέρους των τεκμηρίων της συλλογής. Ιδιοκτήτες τεκμηρίων συλλογής: Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών / Ιστορικό Μουσείο Κρήτης και Ελληνικό Δημόσιο (αντικείμενα που έχουν παραχωρηθεί στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης υπό καθεστώς μακροχρόνιου δανεισμού). H συλλογή διατίθεται με πολλαπλές άδειες.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Υπάρχει δυνατότητα επίσκεψης μόνο της φυσικής συλλογής (on site).

Τόπος Συντεταγμένες
Κρήτη 35.15585, 24.89502
Περίοδος Από Έως
Αρχαιότητα
Βυζαντινή περίοδος
Πρώιμη νεότερη περίοδος 16ος αι. μ.Χ. 18ος αι. μ.χ.

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ιστορικό Μουσείο Κρήτης

Διεύθυνση: Οίκος Α. & Μ. Καλοκαιρινού, Σοφοκλή Βενιζέλου 27

Πόλη

Ηράκλειο

Περιοχή

Κρήτη

Χώρα

Ελλάδα