Συλλογή βιβλίων τέχνης πριν τον 20ό αιώνα

Τίτλος

Συλλογή βιβλίων τέχνης πριν τον 20ό αιώνα

Φορέας

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΑΣΚΤ

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Collection of Art publications before the 20th century (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Βιβλία τέχνης που έχουν εκδοθεί πριν τον 20ό αιώνα.

Θέματα

Εικαστικές Τέχνες, Νεότερη Ευρωπαϊκή Τέχνη,

Μέγεθος

190 βιβλία τέχνης

Γλώσσα

Αγγλικά

Γαλλικά

Γερμανικά

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : βιβλία

Κείμενο : περιοδικά

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

Χαρτί

Συλλέκτης

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ)

Ιδιοκτήτης

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ)

Χρονολογία δημιουργίας της συλλογής

από: 1863 έως:

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Ο φορέας έχει πλήρη δικαιώματα επί του συνόλου των τεκμηρίων της συλλογής.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Η συλλογή είναι εκτός προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Τόπος Συντεταγμένες
Ευρώπη 48.69096, 9.14062
Περίοδος Από Έως
Πρώιμη νεότερη περίοδος 16ος αι. μ.Χ. 18ος αι. μ.χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1684 έως: 1899

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών - κτίριο Πειραιώς

Διεύθυνση: Πειραιώς 256

Πόλη

Νίκαια - Άγιος Ιωάννης Ρέντης

Χώρα

Ελλάδα