Αρχείο Αλέξανδρου Κοντόσταυλου (Κ83α)

Τίτλος

Αρχείο Αλέξανδρου Κοντόσταυλου (Κ83α)

Φορέας

Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) - Κεντρική Υπηρεσία

Περιγραφή

Greek : Τμήμα αρχείου του Αλέξανδρου Κοντόσταυλου: μεταξύ άλλων επιστολές των τότε εμπόρων Ροδοκανάκη, Μεσέρη, Πρασακάκη, Ράλλη, Σκυλίτση, Τοσίτζα, Πετροκοκκίνου, Φραγκιάδη, Γαλάτη, κλπ εκ Σμύρνης, Τεργέστης, Λονδίνου, Μασσαλίας, Μελίτης, Λιβόρνου, Αλεξάνδρειας, Κέρκυρας, Κωνσταντινουπόλεως, Σύρας, Βιέννης, Λειψίας, Βερολίνου, κλπ.

Θέματα

Νεότερη ελληνική ιστορία,Επιστολογραφία,Οικονομική ιστορία,Εμπόριο,

Μέγεθος

275 έγγραφα

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : χειρόγραφα

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Ο φορέας έχει τα πλήρη δικαιώματα επί του συνόλου των τεκμηρίων της συλλογής.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Η πρόσβαση είναι ελεύθερη. Δεν απαιτείται άδεια. Η αναπαραγωγή και η δημοσίευση μέρους ή όλου του υλικού γίνεται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 42 του Νόμου 1946/1991 «Γενικά Αρχεία του Κράτους και άλλες διατάξεις» και του Κανονισμού λειτουργίας του Αναγνωστηρίου των ΓΑΚ. Τα αρχεία αρμοδιότητας των ΓΑΚ διατίθενται για μελέτη σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 42 του Νόμου 1946/1991 «Γενικά Αρχεία του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Κανονισμού λειτουργίας του Αναγνωστηρίου των ΓΑΚ και τους περιορισμούς των διατάξεων του Νόμου 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»

Τόπος Συντεταγμένες
Βιέννη, Αυστρία
Κέρκυρα 39.62, 19.91972
Κωνσταντινούπολη 41.01384, 28.94966
Σμύρνη 38.41273, 27.13838
Μασσαλία 43.27889, 5.41523
Λονδίνο 51.50853, -0.12574
Βερολίνο 52.52437, 13.41053
Αλεξάνδρεια 31.21564, 29.95527
Τεργέστη
Λειψία 51.33962, 12.37129
Λιβόρνο 43.54427, 10.32615
Σύρος 37.43333, 24.91667
Μελίτη
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1821 έως: 1880

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: ΓΑΚ-Κεντρική Υπηρεσία

Διεύθυνση: Δάφνης 61

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Ψυχικό

Χώρα

Ελλάδα