Εκθετήριο Μεταφορών

Τίτλος

Εκθετήριο Μεταφορών

Φορέας

ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Display Room of Transport (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Συλλογή που περιλαμβάνει αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και αντικείμενα σχετικά με τις επίγειες μεταφορές (εξαρτήματα αυτοκινήτων, αντλίες βενζίνης, αντλίες λαδιού κλπ).

Θέματα

Επίγειες Μεταφορές, Αυτοκίνητα, Μοτοσικλέτες,

Μέγεθος

29 αυτοκίνητα, 4 μοτοσικλέτες και 16 αντικείμενα επίγειων μεταφορών

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Φυσικό Αντικείμενο : μέσα μεταφοράς

Φυσικό Αντικείμενο : εργαλεία

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

μέταλλο

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας

Ιδιοκτήτης

ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας

Χρονολογία δημιουργίας της συλλογής

από: 1978 έως:

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Η συλλογή ανήκε στο Τεχνικό Μουσείο Θεσσαλονίκης από το οποίο προέκυψε το ΝΟΗΣΙΣ – Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας.

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Ο φορέας έχει τα πλήρη δικαιώματα επί του συνόλου των τεκμηρίων της συλλογής.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Επιτρέπεται μόνο η θέαση της συλλογής.

Τόπος Συντεταγμένες
Ευρώπη 48.69096, 9.14062
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1910 έως: 1999

Μέρος της φυσικής συλλογής έχει ψηφιοποιηθεί ως μέρος της ψηφιακής : Αυτοκίνητα

Μέρος της φυσικής συλλογής έχει ψηφιοποιηθεί ως μέρος της ψηφιακής : Μοτοσικλέτες

Μέρος της φυσικής συλλογής έχει ψηφιοποιηθεί ως μέρος της ψηφιακής : Αντικείμενα Επίγειας Μεταφοράς

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας

Διεύθυνση: 6ο χλμ. Οδού Θεσσαλονίκης - Θέρμης

Πόλη

Θέρμη

Χώρα

Ελλάδα