Ἱστορικὸν Λεξικὸν τῆς Νέας Ἑλληνικῆς, τῆς τε κοινῶς ὁμιλουμένης καὶ τῶν ἰδιωμάτων, τ. Α΄-Ε΄. (ψηφιακή συλλογή)

Τίτλος

Ἱστορικὸν Λεξικὸν τῆς Νέας Ἑλληνικῆς, τῆς τε κοινῶς ὁμιλουμένης καὶ τῶν ἰδιωμάτων, τ. Α΄-Ε΄. (ψηφιακή συλλογή)

Φορέας

Κέντρον Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων-Ιστορικό Λεξικό της Ακαδημίας Αθηνών (ΚΕΝΔΙ-ΙΛΝΕ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Historical Dictionary of Modern Greek (digital collection) (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Πρόκειται για την ψηφιοποιημένη εκδοχή μέρους του Ιστορικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσης της Ακαδημίας Αθηνών (άρα - ’γγαστρολογε͜ιέμαι) σε μορφή TEI XML. Το Ιστορικόν Λεξικόν της Νέας Ελληνικής Γλώσσης της τε Κοινώς Ομιλουμένης και των Ιδιωμάτων (ΙΛΝΕ) είναι ένα ερμηνευτικό ιστορικό λεξικό, περιγραφικό και όχι ρυθμιστικό, της ομιλουμένης νέας ελληνικής γλώσσας σε όλες της ποικιλίες της. Καλύπτει το χρονικό διάστημα από την αρχή του 19ου αι. και εξής. Η θεώρησή του είναι ιστορική, δηλαδή επιδιώκεται η σύνδεση γλωσσικών τύπων και σημασιών με τη διαχρονική εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας και η τεκμηρίωση της αδιάσπαστης συνέχειας αυτής. Το ΙΛΝΕ εκδίδεται από το Κέντρον Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων-ΙΛΝΕ της Ακαδημίας Αθηνών. Μέχρις στιγμής έχουν τυπωθεί πέντε τόμοι (1933-1989), που καλύπτουν τα γράμματα α- δαχτυλωτός, ενώ είναι έτοιμος προς εκτύπωση ο έκτος τόμος.

English : Partial digitization in TEI-XML format of the Historical Dictionary of Modern Greek, of the Academy of Athens. The digital collection includes 5 volumes (α-δαχτυλωτός). Τhe Historical Dictionary of Modern Greek (ILNE) is a historical descriptive dictionary of the Modern Greek language (from 1800 until today), both of the Standard and all its dialectal varieties. It is published by the Research Centre for Modern Greek Dialects-Historical Dictionary of the Academy of Athens. So far, 6 printed volumes have been published (α-διάλεκτος, 1933-2016), and the seventh volume is in preparation.

Θέματα

Γλωσσολογία, Ελληνική γλώσσα, Νεοελληνικές διάλεκτοι, Ιδιώματα, Διαλεκτολογία, Λεξικολογία, Λεξικογραφία, Λεξικά, Ετυμολογία,

Τελευταία τροποποίηση

2021-03-17 23:20:46

Μέγεθος

31451 ψηφιακά λήμματα

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Διάλεκτοι/ιδιώματα

Ελληνικά, Αρχαία (έως 1453)

Τύπος τεκμηρίων

Σύνολο Δεδομένων : βάσεις δεδομένων

Κείμενο

Τύπος συλλογής

Ψηφιακή

Σχήμα μεταδεδομένων

Σχήμα μεταδεδομένων academy της Ακαδημίας Αθηνών

Συλλέκτης

Ακαδημία Αθηνών

Ιδιοκτήτης

Ακαδημία Αθηνών

Χρονολογία δημιουργίας της συλλογής

από: 2015 έως: 2017

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Ο φορέας έχει τα πλήρη δικαιώματα επί του συνόλου των τεκμηρίων της συλλογής

Δικαιώματα Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή CC BY-NC-SA

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Υπάρχει δυνατότητα μεταφόρτωσης τεκμηρίων όσον αφορά τις ψηφιακές εικόνες

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Τουρκία 39, 35
Ιταλία 42.83333, 12.83333
Κύπρος 35, 33
Αλβανία 41, 20
Βουλγαρία 42.66667, 25.25
Ρωσία 60, 100
Ουκρανία 49, 32
Γαλλία 46, 2
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 2015 έως: 2017

URL ψηφιακής συλλογής

Είναι προσβάσιμη μέσω: http://repository.academyofathens.gr/kendi/index.php/gr/listItems