Ψηφιακό αρχείο Λουκίας Ρικάκη

Τίτλος

Ψηφιακό αρχείο Λουκίας Ρικάκη

Φορέας

Αρχείο Λουκίας Ρικάκη - Οικογένεια Ρικάκη

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Digital Archive of Lucia Rikaki

Περιγραφή

Greek : Στον δικτυακό τόπο παρουσιάζεται λεπτομερώς η δραστηριότητα της σκηνοθέτιδας Λουκίας Ρικάκη. Στον δικτυακό τόπο τεκμηριώνονται αναλυτικά η παραγωγή της Λουκίας Ρικάκη στον κινηματογράφο, στο θέατρο, στην τηλεόραση και στη λογοτεχνία, οι κατά καιρούς συνεντεύξεις της και τα στοιχεία που αφορούν τη συμμετοχή της σε φεστιβάλ. Επίσης αποδελτιώνονται οι αναφορές στον τύπο και στο διαδίκτυο ως προς το έργο της, οι εκδηλώσεις σχετικά με αυτό, όπως και οι δράσεις αξιοποίησής του. Ο επισκέπτης μπορεί να αποθηκεύσει τα ντοκιμαντέρ της και κάποιες από τις μικρού μήκους ταινίες της για προσωπική ή μη κερδοσκοπική προβολή.

Θέματα

Κινηματογράφος, Τέχνη, Ντοκιμαντέρ, Φεστιβάλ κινηματογράφου, Θέατρο, Λογοτεχνία, Τύπος,

Τελευταία τροποποίηση

2019-06-04 13:15:01

Μέγεθος

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Αγγλικά

Τύπος τεκμηρίων

Σύνολο Δεδομένων : βάσεις δεδομένων

Ακίνητη Εικόνα : φωτογραφίες

Τύπος συλλογής

Ψηφιακή

Σχήμα μεταδεδομένων

Σχήμα μεταδεδομένων ψηφιακού αρχείου Λουκίας Ρικάκη

Συλλέκτης

Λουκία Ρικάκη

Ιδιοκτήτης

Χρονολογία δημιουργίας της συλλογής

από: 2011 έως:

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Το αρχειακό υλικό παρήχθη από την επαγγελματική και καλλιτεχνική δραστηριότητα της σκηνοθέτιδας Λουκίας Ρικάκη. Μετά το θάνατό της το υλικό διαχειρίζεται η οικογένειά της και οι νόμιμοι κληρονόμοι της.

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Η πρόσβαση στον δικτυακό τόπο του αρχείου είναι ελεύθερη σε όλους τους χρήστες του διαδικτύου. Η αποθήκευση μέρους του υλικού εξαρτάται από την αποδοχή όρων αδειοδότησης. Για τη δημόσια χρήση του αρχειακού υλικού απαιτείται η επαφή με τους διαχειριστές του δικτυακού τόπου.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Η αποθήκευση των ντοκιμαντέρ και των ταινιών μικρού μήκους της Λουκίας Ρικάκη που διατίθενται από την ιστοσελίδα του αρχείου της πραγματοποιείται με την αποδοχή της εξής δήλωσης: "Με την παρούσα δηλώνουμε υπεύθυνα ότι: α) αποκλειστικός σκοπός της μεταφόρτωσης (downloading) του οπτικοακουστικού υλικού είναι η μη εμπορική, μη κερδοσκοπική χρήση του. β) σε κάθε προβολή του οπτικοακουστικού υλικού θα τίθεται ευκρινώς η αναφορά "Με ευγενή παραχώρηση από το Αρχείο Λουκίας Ρικάκη - With the kind appointment of Lucia Rikaki Archive" γ) δεν θα προβούμε σε οποιαδήποτε τροποποίηση του οπτικοακουστικού υλικού που μεταφορτώθηκε χωρίς την έγγραφη άδεια του Αρχείου Λουκίας Ρικάκη και δ) δεν θα προβούμε στην υποπαραχώρηση του οπτικοακουστικού υλικού που μεταφορτώθηκε σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την έγγραφη άδεια του Αρχείου Λουκίας Ρικάκη". Για τη δημόσια χρήση υλικού που προέρχεται από το αρχείο απαιτείται η επικοινωνία με τους διαχειριστές του δικτυακού τόπου.

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: Δεκαετία 1990 έως:

URL ψηφιακής συλλογής

Είναι προσβάσιμη μέσω: http://luciarikaki.gr/