Βιβλιοθήκη ΕΠΜΑΣ

Τίτλος

Βιβλιοθήκη ΕΠΜΑΣ

Φορέας

Βιβλιοθήκη - Αρχείο ΕΠΜΑΣ

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Library of the National Gallery - Alexander Soutzos Museum (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Στην Εθνική Πινακοθήκη λειτουργεί ειδική βιβλιοθήκη εικαστικών τεχνών. Η βιβλιοθήκη δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκε παράλληλα με το Μουσείο, με κύριο σκοπό την υποστήριξη του ερευνητικού, μουσειολογικού και εκθεσιακού προγράμματος του ιδρύματος και την εξυπηρέτηση του επιστημονικού προσωπικού. Σήμερα, η βιβλιοθήκη δέχεται ερευνητές από την ευρύτερη επιστημονική κοινότητα των ανθρωπιστικών σπουδών και είναι προσβάσιμη σε κάθε αναγνώστη που ενδιαφέρεται για την ιστορία της νεοελληνικής τέχνης. Η βιβλιοθήκη διατηρεί συλλογή αποκομμάτων Τύπου –έντυπη από το 1900 έως το 1996 και ηλεκτρονική, μέσω διαδικτύου, από το 1999 έως σήμερα. Η συλλογή σπάνιων βιβλίων περιλαμβάνει εκδόσεις με απόψεις της Ελλάδας και των αρχαιολογικών της μνημείων, λευκώματα, ημερολόγια, λογοτεχνικά και ιστορικά βιβλία, καθώς και μεμονωμένες σπάνιες εκδόσεις ιστορίας της τέχνης.

English : A specialised visual arts library is in operation at the National Gallery. The library was created and developed in parallel with the Museum, mainly to support the Museum’s research and exhibition agenda and to serve the scientific staff. Today the library is open to researchers from the broader scientific community in the humanities and is accessible to any reader interested in the history of Modern Greek Art. The library has collected press cuttings, in print from 1900 to 1996 and in digital form online from 1999 to date. The rare books collection includes books with views of Greece and its archaeological monuments, albums, journals and diaries, literary and historical books, and unique rare editions of art history books.

Θέματα

Νεολληνική Τέχνη, Μουσεία Τέχνης, Ιστορία της Τέχνης, Ιστορία Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης

Μέγεθος

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : εφημερίδες

Κείμενο : βιβλία

Κείμενο : έντυπα

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου (ΕΠΜΑΣ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Αρχικός πυρήνας της βιβλιοθήκης υπήρξε η συλλογή του Αλέξανδρου Σούτζου, η οποία περιελάμβανε παλιές και σπάνιες εκδόσεις. Στον εμπλουτισμό της συνέβαλαν αργότερα με σημαντικές δωρεές τόσο ιδιώτες όσο και ιδρύματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Μη διαθέσιμη πληροφορία

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Περιορισμένη πρόσβαση για τα παλαιότερα περιοδικά, τις πολύτιμες εκδόσεις και το αρχειακό υλικό, η διακίνηση των οποίων ελέγχεται από τους βιβλιοθηκονόμους.

Τόπος Συντεταγμένες
Αθήνα 37.97945, 23.71622
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Έχει ψηφιοποιηθεί ένα μέρος της ως : Βιβλιοθήκη ΕΠΜΑΣ (ψηφιακή συλλογή)

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Εθνική Γλυπτοθήκη

Διεύθυνση: Άλσος Ελληνικού Στρατού

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Γουδή

Χώρα

Ελλάδα