Συλλογή Τεκμηρίων Δασικής Ιστορίας

Τίτλος

Συλλογή Τεκμηρίων Δασικής Ιστορίας

Φορέας

Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων - Βιβλιοθήκη & Κέντρο Τεκμηρίωσης

Περιγραφή

Greek : Η συλλογή περιλαμβάνει έντυπο υλικό που καλύπτει την ιστορία των δασών και του περιβάλλοντος εν γένει από την ίδρυση του ελληνικού κράτους και έπειτα.

Θέματα

Περιβάλλον, Περιβαλλοντική ιστορία, Ιστορία των δασών,

Τελευταία τροποποίηση

2021-03-17 18:33:16

Μέγεθος

56 τεκμήρια

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : βιβλία

Κείμενο : έντυπα

Κείμενο

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Χρονολογία δημιουργίας της συλλογής

από: 1999 έως:

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Δικαίωμα πρόσβασης (αλλά όχι δανεισμού) έχουν όλοι οι χρήστες της βιβλιοθήκης

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε)

Διεύθυνση: Τέρμα Αλκμάνος

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Ιλίσια

Χώρα

Ελλάδα