Αρχείο Θεόδωρου Βαβαγιάννη

Τίτλος

Αρχείο Θεόδωρου Βαβαγιάννη

Φορέας

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Theodore Vavayiannis Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Ο Βαβαγιάννης ήταν μαθητής και βοηθός του συνθέτη και διευθυντή ορχήστρας Δημήτρη Μητρόπουλου, πριν γίνει Διευθυντής Ορχήστρας και Γενικός Διευθυντής της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Το αρχείο περιλαμβάνει φωτογραφίες από την επαγγελματική ζωή του από το 1925 έως το 1988, έγγραφα από τις εμφανίσεις του σε συναυλίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συμβόλαια, προγράμματα συναυλιών, αποκόμματα εφημερίδων, κριτικές, τιμητικές διακρίσεις και αλληλογραφία. Υπάρχουν επίσης παρτιτούρες, βιβλία και περιοδικά με αναφορές στον Βαβαγιάννη και τον Μητρόπουλο.

English : Theodore Vavayannis was a student and assistant of composer and conductor Dimitri Mitropoulos, before he became the Principal Conductor and General Director of the Athens State Orchestra. The papers include photographs from his professional life from 1925 to 1988, documents from his concert performances in Greece and abroad, contracts, concert programs, newspaper clippings, critics, honorary awards and correspondence. There are also musical scores, books and magazines with references to Vavayannis and Mitropoulos.

Θέματα

Αρχεία, Διευθυντές ορχήστρας, Δημόσιος βίος, Προσωπογραφία, Μουσική, Τέχνη, Κριτική τέχνης, Επιστολές

Τελευταία τροποποίηση

2016-02-25 16:59:51

Μέγεθος

1.20 μέτρα

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Αγγλικά

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Κείμενο : έντυπα

Κείμενο : εφημερίδες

Κείμενο : παρτιτούρες

Κείμενο : χειρόγραφα

Ακίνητη Εικόνα : φωτογραφίες

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

φωτογραφικό χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Δωρεά Υπατίας Βαβαγιάννη, 2000

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Έχω τα πλήρη δικαιώματα επί του συνόλου των τεκμηρίων της συλλογής

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Υπάρχει δυνατότητα επίσκεψης μόνο της φυσικής συλλογής (on site) / Υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας αναλογικών αντιγράφων τεκμηρίων της συλλογής (π.χ. με φωτοτύπηση)

Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1925 έως: 1988

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Γεννάδειος Βιβλιοθήκη

Διεύθυνση: Σουηδίας 61

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Ευαγγελισμός

Χώρα

Ελλάδα