Αρχείο Οικογένειας Σκουζέ-Γρυπάρη

Τίτλος

Αρχείο Οικογένειας Σκουζέ-Γρυπάρη

Φορέας

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Skouze-Grypari Family Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Ο Παναγής Σκουζές (1776-1847), ένας από τα πρώτα μέλη της Φιλικής Εταιρείας, προμήθευσε με δικά του έξοδα τον πρώτο ελληνικό στρατό με όπλα για την Επανάσταση του 1821. Ο Γεώργιος Σκουζές (1811-1884), γιος του Παναγή, είχε αρχικά αναμειχθεί με το εμπόριο στην Τεργέστη, αλλά αργότερα συμμετείχε στην ίδρυση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, την Ιωνική-Βιομηχανική Τράπεζα και την Εταιρεία Σιδηροδρόμων Αθηνών-Πειραιώς. Το αρχείο περιλαμβάνει νομικά και εμπορικά έγγραφα της εταιρείας Σκουζέ, σημειώσεις σχετικά με την αρχιτεκτονική, περιοδικά και εφημερίδες.

English : Panagis Skouzes (1776-1847), one of the first members of the Philike Etaireia, supplied the first Greek army with guns for the War of Independence of 1821, on his own expenses. Georgios Skouzes (1811-1884), son of Panagis, was originally involved in commerce in Trieste, but later participated in the establishment of the National Bank of Greece, the Ionian-Industrial Bank, and the Athens-Peiraeus Railway Company. The collection consists of legal and commercial documents of the Skouze commercial firm, notes on architecture, periodicals, and newspapers.

Θέματα

Αρχεία, Οικογένειες, Προσωπογραφία, Δημόσιος βίος, Ιδιωτικός βίος, Πολιτική Ιστορία, Νεότερη Ιστορία, Οικονομική Ιστορία, Δημόσιοι φορείς και οργανισμοί, Δημόσια έργα, Εμπόριο, Αρχιτεκτονική, Τύπος, Τοπική Ιστορία

Μέγεθος

0.10 μέτρα

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Κείμενο : έντυπα

Κείμενο : εφημερίδες

Κείμενο : χειρόγραφα

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Δωρεά των Μαριέττας και Ελένης Γρυπάρη, 1962-1963

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Μου ανήκουν μόνο τα φυσικά αντικείμενα της συλλογής

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Υπάρχει δυνατότητα επίσκεψης μόνο της φυσικής συλλογής (on site) / Υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας αναλογικών αντιγράφων τεκμηρίων της συλλογής (π.χ. με φωτοτύπηση)

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.
Πρώιμη νεότερη περίοδος 16ος αι. μ.Χ. 18ος αι. μ.χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1776 έως: 1884

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Γεννάδειος Βιβλιοθήκη

Διεύθυνση: Σουηδίας 61

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Ευαγγελισμός

Χώρα

Ελλάδα