Αρχείο Οικογένειας Σλήμαν

Τίτλος

Αρχείο Οικογένειας Σλήμαν

Φορέας

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Heinrich Schliemann Family Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Το Αρχείο της Οικογένειας Σλήμαν είναι χωρισμένο σε δύο κατηγορίες. Α. Πρωτότυπα έγγραφα της οικογένειας υλικό για τον πατέρα του Σλήμαν, Ernst Johann Adolph Schliemann, ένα γενεαλογικό δέντρο, σημειωματάρια και οκτώ διπλώματα. Επίσης, επιστολές της αδελφής του Σλήμαν, Louise Therese Sophie Schliemann, επιστολές της Ανδρομάχης και του Αγαμέμνονα, παιδιών του Ερρίκου και της Σοφίας, επιστολές των αδελφών Louis and Paul, και γράμματα της πρώτης συζύγου του Αικατερίνης. Β. Δευτερεύον υλικό που περιέχει έγγραφα σε σχέση με την Nadézhda Schliemann Andrusovová, κόρη του Ερρίκου από τον πρώτο του γάμο, τα οποία δωρήθηκαν από την εγγονή της Nadézhda, Galina Andrusovová-Vlčeková, τον Ιούνιο του 1990. Το αρχείο της Nadézhda περιλαμβάνει πιστοποιητικά γέννησής της και πανεπιστημιακά διπλώματα, έναν κατάλογο των περιουσιακών στοιχείων της μετά τον θάνατό της, έναν γενεαλογικό πίνακα των απογόνων της Ekaterina Lyshina και του Ερρίκου Σλήμαν, 15 φωτογραφίες της οικογένειας των Nadézhda και Nikolai Andrusov, μαζί με μια φωτογραφία της Ekaterina Lyshina Schliemann και έναν φάκελο για την Minna Meincke. Αν και δεν ήταν μέλος της οικογένειας, η Minna ήταν ο παιδικός έρωτας του Σλήμαν και διατήρησε επαφή μαζί της σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Ο φάκελος περιέχει φωτογραφίες του Ερρίκου και της Minna (1879) και ένα άρθρο σχετικά με την Minna στα γερμανικά.

English : The Heinrich Schliemann Family Papers are divided into two series. Series A: Original Family Documents contains material on Heinrich Schliemann’s father, Ernst Johann Adolph Schliemann including a family tree, notebooks and eight diplomas; letters of Heinrich’s sister, Louise Therese Sophie Schliemann; letters of Andromache and Agamemnon, Heinrich’s children with Sophia; letters of Schliemann’s brothers Louis and Paul; and letters of his first wife Ekaterina. Series B: Secondary Material contains papers on Nadézhda Schliemann Andrusovová, Heinrich’s daughter from his first marriage, donated by Nadézhda’s granddaughter, Galina Andrusovová-Vlčeková, in June 1990. The Nadézhda papers include verifications of her birth certificate and university studies, an inventory of her possessions after her death, a family tree of descendants of Ekaterina Lyshina and Heinrich Schliemann, 15 photographs of the Nadézhda and Nikolai Andrusov Family including a picture of Ekaterina Lyshina Schliemann, and a folder on Minna Meincke. Although not a family member, Minna was Schliemann’s childhood love and he kept in contact with her during his entire life. The folder contains pictures of Heinrich and Minna (1879) and an article about Minna in German.

Θέματα

Αρχεία, Οικογένειες, Ιδιωτικός βίος, Δημόσιος βίος, Επιστολές, Προσωπογραφία

Τελευταία τροποποίηση

2016-02-25 17:55:57

Μέγεθος

Γλώσσα

Γερμανικά

Ρώσικα

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Κείμενο : έντυπα

Κείμενο : χειρόγραφα

Ακίνητη Εικόνα : φωτογραφίες

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

φωτογραφικό χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Δωρεά της Galina Andrusovová-Vlčeková, 1990.

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Μου ανήκουν μόνο τα φυσικά αντικείμενα της συλλογής

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Υπάρχει δυνατότητα επίσκεψης μόνο της φυσικής συλλογής (on site) / Υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας αναλογικών αντιγράφων τεκμηρίων της συλλογής (π.χ. με φωτοτύπηση)

Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Aνήκει/ είναι μέρος της : Αρχείο Ερρίκου Σλήμαν

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Γεννάδειος Βιβλιοθήκη

Διεύθυνση: Σουηδίας 61

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Ευαγγελισμός

Χώρα

Ελλάδα