Χρονάκη Ζώγια (Βέροια 1943-)

Τίτλος

Χρονάκη Ζώγια (Βέροια 1943-)

Φορέας

Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)

Περιγραφή

Greek : Βιογραφικό σηµείωµα Η Ζώγια Χρονάκη γεννήθηκε στη Βέροια το 1943 και έκανε νοµικές σπουδές. Ζεί στη Θεσσαλονίκη και από το 1975 ως το 2005 εργάστηκε ως βοηθός στη Νοµική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Ιδρυτικό µέλος της Κίνησης ∆ηµοκρατικών Γυναικών Θεσσαλονίκης και αργότερα της Οµάδας Γυναικείων Σπουδών του ΑΠΘ, δηµοσίευσε µεγάλο αριθµό άρθρων στον ηµερήσιο και περιοδικό τύπο και µελετών για το γυναικείο κίνηµα και παράλληλα συµµετείχε σε πολλά διεθνή συνέδρια και ηµερίδες. Συνοπτική περιγραφή • Κίνηση ∆ηµοκρατικών Γυναικών Θεσσαλονίκης (Κ∆ΓΘ) 1974-1986 (καταστατικό, αλληλογραφία, πρακτικά συνελεύσεων, ανακοινώσεις, καταστάσεις µελών, εκδόσεις κ.ά.) • Οµάδα Γυναικείων Σπουδών του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (πρακτικά συνεδριάσεων, αλληλογραφία, προτάσεις προγραµµάτων, εισηγήσεις, σειρές επιστηµονικών άρθρων και ερευνών για ζητήµατα φύλου) • Τεκµήρια του ΚΚΕεσ. και του ΚΚΕεσ. Ανανεωτική Αριστερά (Γραφείο Γυναικών, Κοµµατική Οργάνωση Θεσσαλονίκης, ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραίος) • Τεκµήρια διαφόρων γυναικείων οργανώσεων και συλλογικοτήτων: Σπίτι των Γυναικών, Αυτόνοµη Κίνηση Γυναικών, Ευρωπαϊκό Φόρουµ Αριστερών Φεµινιστριών κ.ά. • Προσωπικά τεκµήρια και κείµενα (άρθρα, µελέτες και επεξεργασίες κειµένων) της Ζώγιας Χρονάκη • Σειρές εντύπων και περιοδικών σχετικά µε το γυναικείο ζήτηµα • Τεκµήρια για τη µελέτη της Ιστορίας του ελληνικού γυναικείου κινήµατος

Θέματα

Συλλογοι και οργανώσεις, Φεμινιστικό κίνημα, Σπουδές Φύλου, Φοιτητικό κίνημα, Νεολαία, Πολιτικά κόμματα, Κοινωνική Ιστορία, Πολιτική Ιστορία, Ιδιωτικά αρχεία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,

Μέγεθος

77 κουτιά

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Κείμενο : έντυπα

Κείμενο : περιοδικά

Τύπος συλλογής

Ψηφιακή

Συλλέκτης

Ζώγια Χρονάκη

Ιδιοκτήτης

Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)

Χρονολογία δημιουργίας της συλλογής

από: 1974 έως: 2003

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

∆ωρεά Ζώγιας Χρονάκη, 14/12/2006

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Θεσσαλονίκη 40.64361, 22.93086
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1974 έως: 2003

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας ΑΣΚΙ

Διεύθυνση: Πλατεία Ελευθερίας 1

Πόλη

Αθήνα

Χώρα

Ελλάδα