Αρχείο Μιχάλη Μυριδάκη

Τίτλος

Αρχείο Μιχάλη Μυριδάκη

Φορέας

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Michalis Myridakis Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Η συλλογή περιλαμβάνει αντίγραφα (τα πρωτότυπα φυλάσσονται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους) εγγράφων, επιστολών και σημειωματαρίων σχετικά με τη δραστηριότητά του στον ΕΔΕΣ (Ελληνικός Δημοκρατικός Εθνικός Στρατός) και τον Ναπολέοντα Ζέρβα κατά τη διάρκεια της Κατοχής.

English : Copies (originals are kept in the General State Archives[GAK]) of documents, letters and notebooks relating to his activity in the E.D.E.S. ( Greek Democratic National Army) and N. Zervas during the Occupation.

Θέματα

Αρχεία, Ιδιωτικός βίος, Δημόσιος βίος, Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, Εθνική Αντίσταση, Επιστολές, Νεότερη ιστορία

Τελευταία τροποποίηση

2021-03-16 23:43:50

Μέγεθος

1 φάκελος, 33 έγγραφα

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Κείμενο : έντυπα

Κείμενο : χειρόγραφα

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Δωρεά του Μιχάλη Μυριδάκη, 1989

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Μου ανήκουν μόνο τα φυσικά αντικείμενα της συλλογής

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Υπάρχει δυνατότητα επίσκεψης μόνο της φυσικής συλλογής (on site) / Υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας αναλογικών αντιγράφων τεκμηρίων της συλλογής (π.χ. με φωτοτύπηση)

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Γεννάδειος Βιβλιοθήκη

Διεύθυνση: Σουηδίας 61

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Ευαγγελισμός

Χώρα

Ελλάδα