Συλλογή Ορυκτών

Τίτλος

Συλλογή Ορυκτών

Φορέας

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Βόλου

Περιγραφή

Greek : Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας διαθέτει ορυκτά και πετρώματα, καθώς, επίσης, πληροφορίες για την γεωμορφολογία της Ελλάδας και, κυρίως, του Βόλου.

Θέματα

Φυσική ιστορία, Γεωλογία, Ορυκτολογία, Περιβαλλοντική αρχαιολογία, Παλαιοντολογία

Τελευταία τροποποίηση

2020-12-10 20:47:44

Μέγεθος

204 ορυκτά, πετρώματα και απολιθώματα στην έκθεση του μουσείου και 430 ορυκτά πετρώματα και απολιθώματα στις αποθήκες του Μουσείου.

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Αγγλικά

Τύπος τεκμηρίων

Φυσικό Αντικείμενο : ορυκτά

Φυσικό Αντικείμενο : εργαλεία

Φυσικό Αντικείμενο : απολιθώματα

Φυσικό Αντικείμενο : παλαιοντολογικά κατάλοιπα

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

πέτρωμα

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Βόλου έχει πλήρη δικαιώματα επί του συνόλου των τεκμηρίων της συλλογής.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Επιτρέπεται η θέαση της φυσικής συλλογής, η οποία είναι καταχωρημένη σε Microsoft Office Access, Jpg, Mpeg.

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Βόλου

Διεύθυνση: Ζάχου - Μικρασιατών 1

Πόλη

Βόλος

Χώρα

Ελλάδα